Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CEE Research - Poland

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Poland Office Market Q3 2016/poland/en-gb/research/186/poland-office-market-q3-2016Poland Office Market Q3 2016JLL has summarized the situation on the office markets in Warsaw and eight other major Polish cities.
Warsaw City Report Q3 2016/poland/en-gb/research/188/warsaw-city-report-q3-2016Warsaw City Report Q3 2016JLL is pleased to present Warsaw City Report Q3 2016
Rynek biurowy w Polsce III kw. 2016/poland/pl-pl/raporty/122/rynek-biurowy-w-polsce-iii-kw-2016Rynek biurowy w Polsce III kw. 2016Firma doradcza JLL podsumowała pierwsze trzy kwartały 2016 roku na rynkach biurowych w Warszawie i w pozostałych ośmiu największych polskich miastach.
Warszawski rynek biurowy III kw. 2016/poland/pl-pl/raporty/121/warszawski-rynek-biurowy-iii-kw-2016Warszawski rynek biurowy III kw. 2016JLL podsumowuje sytuację na rynku biurowym w Warszawie po III kw. 2016 r.
Poland Retail Market Q3 2016/poland/en-gb/research/185/poland-retail-market-q3-2016Poland Retail Market Q3 2016JLL summarizes Q3 2016 on Poland's retail market.
Rynek handlowy III kw. 2016/poland/pl-pl/raporty/120/rynek-handlowy-iii-kwartał-2016Rynek handlowy III kw. 2016Firma doradcza JLL podsumowała III kwartał 2016 r. na rynku nieruchomości handlowych w Polsce.
Big 7 City Centres/poland/en-gb/research/183/big-7-city-centresBig 7 City CentresJLL is pleased to present its Big 7 Cities’ Centres Report.​
Trójmiejski rynek biurowy I półrocze 2016/poland/pl-pl/raporty/117/trójmiejski-rynek-biurowy-i-półrocze-2016Trójmiejski rynek biurowy I półrocze 2016JLL przedstawia analizę trójmiejskiego rynku biurowego po I półroczu 2016
Poland Industrial Market H1 2016/poland/en-gb/research/178/poland-industrial-market-h1-2016Poland Industrial Market H1 2016JLL has summarized H1 2016 on the industrial market in Poland and indicates the directions for the sector’s development in the upcoming months.
Rynek powierzchni magazynowych I półrocze_2016/poland/pl-pl/raporty/115/rynek-powierzchni-magazynowych-i-półrocze-2016Rynek powierzchni magazynowych I półrocze_2016 JLL podsumował I półrocze 2016 r. na rynku nieruchomości magazynowo - przemysłowych w Polsce oraz opisała kierunki rozwoju sektora na najbliższe miesiące.